Statens geologiska institut (SGI) uppges vara positiv till de åtgärder som föreslagits för att komma till rätta med grumlingen i miljöprojekt Valdemarsviken.

I fredags i förra veckan tog länsstyrelsen i Östergötland hjälp av SGI för att bedöma de förslag till åtgärder som Valdemarsviks kommun i samarbete med entreprenören DEC föreslagit för att minska grumlingen som uppkommer vid muddringen.

I den rapport som inkom till länsstyrelsen på måndagen finner SGI att bottenförhållandena i viken är mycket känsliga för störningar som kan resultera i ökad grumlighet, eller turbiditet som det omnäms på fackspråk. För att komma tillrätta med grumlingsproblemet föreslår entreprenören DEC att två långa siltgardiner, på 150 respektive 70 meter och med ett djup på fem meter, sätts upp tvärsöver Valdemarsviken.

Artikelbild

| Muddring av Valdemarsviken.

SGI bedömer att det finns en svaghet i förslaget om siltgardiner, om vattenytan höjs så att gardinerna inte når ner till botten alternativt inte når upp till vattenytan. Därför föreslår man att längden på dukarna optimeras med tanke på förändringar i vattendjupet.

Tillsynsman Matts Claesson på länsstyrelsen kunde på måndagseftermiddagen inte ge något besked om hur man ställer sig till fortsatt muddring.

– Vi har tittat igenom SGI:s rapport och bedömer att de är positiva till förslaget om siltgardiner. För vår del behöver vi ha in vissa kompletteringar, och vet inte om vi kan lämna något besked idag.

På måndagskvällen skickade Valdemarsviks kommun ett pressmeddelande med beskedet att muddringsarbetet kan återupptas med de föreslagna förändringarna. Arbetet kommer enligt kommunen att övervakas med kontinueraliga mätningar.