Mätningarna har utförts vid 33 reningsverk från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Narkotikaklassade läkemedel spårades överallt. Vid hälften av reningsverken upptäcktes kokain, amfetamin och metamfetamin.

Mest kokain och amfetamin fanns i Göteborg medan Köping hade mest metamfetamin. Stockholm ingick inte.

Studien publiceras i tidskriften Science of the Total Environment.