Det här framgick av tisdagens möte mellan de intillboende fastighetsägarna samt kommunen.

På bordet låg miljökonsulten Mia Jamesons rapport som slår fast att det är lagstridigt att använda farligt avfall för sluttäckning av Toverumsdeponin i Valdemarsvik. Till yttermera visso saknar tippen tillstånd, även för icke farligt avfall.

Men både länsstyrelsen och kommunen anser inte att det krävs tillstånd för deponering av massorna med stöd av praxis samt domstolarnas ställningstagande till ärendet.

Artikelbild

| Rolf Jangdin, till vänster och Bo Johansson var besvikna på kommunföreträdarna.

– Vi har en täckningsplan, som länsstyrelsen har godkänt och som bygger på en anmälan som vi lämnade in. I det läget behövs inget tillstånd för sluttäckning av tippen. Dessutom har fastighetsägarna inte fått prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen, sa kommunstyrelsens ordförande Erland Olauson(S).

Fastighetsägarna hade givetvis hoppats på en annan utgång.

– Jag tycker det är ett solklart ärende. Deponeringen måste stoppas. Det framgår ju klart och tydligt av rapporten, sa en av dem, Rolf Jangdin, när han skulle träffa kommunföreträdarna på förmiddagen.

När han kom ut sa han så här:

Artikelbild

| - Det handlar om prestige, sa Rolf Jangdin.

– Jag är oerhört besviken. Det här handlar inte om annat än prestige. Pengar och makt. Myndigheterna sitter i knät på varandra. Det står ju tydligt och klart att kommunen måste ha tillstånd för deponeringen. Det har man inte.

Läs mer i pappers-/E-tidningen!

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Erland Olauson(S) förlitar sig på länstyrelsen, egna experter och domstolarna.