Förändringarna gäller från 2016.

När Förbifart Stockholm öppnat 2022 ska avgifterna på Essingeleden sänkas.

Bakgrunden till förändringarna är överenskommelsen mellan staten, Stockholms län och kommun samt Nacka, Solna och Järfälla kommuner om en utbyggnad av tunnelbanan. Höjda och breddade trängselskatter är en förutsättning för finansieringen av utbyggnaden.

Kostnaden för en privatbilist med två dagliga passager till och från arbetet beräknas öka till mellan 11 250 och 15 750 kronor årligen. Med nuvarande belopp beräknas motsvarande kostnader till 6 750 till 9 000 kronor årligen.

Passerar man därtill dagligen Essingeledens betalstationer kan den årliga kostnaden bli maximalt 23 625 kronor per år vid ett maxbelopp om 105 kronor per dygn.

Den sammanlagda trafikminskningen till följd av förändringarna beräknas uppgå till cirka tre procent i innerstaden och cirka en procent i regionen.