Frekvensen av vissa cancerformer är förhöjd bland boende nära glasbruk. Men om det också beror på tungmetaller som arsenik, kadmium och bly i marken runt bruken vågar forskarna ännu inte med säkerhet fastslå.

Hon och hennes forskarkolleger har med hjälp av Socialstyrelsens cancer- och dödsregister kartlagt 37 400 personer som bott nära glasbruken. Undersökningen ska bland annat svara på frågan om folk har tagit skada av att ha ätit svamp och bär eller grönsaker odlade nära glasbruken, rapporterar SVT:s Smålandsnytt.