Senast den 12 maj vill Skatteverket ha pengarna på kontot. Enligt en dom i Förvaltningsrätten i Linköping betraktas företagarna som skatteflyktingar. En 54-årig man i Norrköping ska, enligt domen, betala 19 879 808 kronor i extra skatt och hans 55-årige kompanjon, bosatt i Åby, ska betala 19 879 927 kronor.

2007 sålde de ett IT-konsultföretag för 117 miljoner kronor. Företaget, med verksamhet i Norrköping, Linköping och Stockholm, hade 110 anställda och omsatte 195 miljoner 2006-2007. Förvaltningsdomstolen skriver så här i domen om det som berör 54-åringen: "NN har genom en serie konstlade transaktioner kringgått kapitalvinstreglerna och utdelningsreglerna för kvalificerade andelar (han och kompanjonen ägde var sin hälft av bolaget, NT:s anmärkning). Genom förfarandet har han beskattats med peruansk skatt motsvarande cirka fyra procent. Det är en väsentlig skatteförmån för honom".

På grund av sin position i bolaget har han haft inflytande över transaktionerna av pengar som till slut hamnat i Peru. Bland annat beskattas delägaren för utdelning av andelar i ett Luxemburgbaserat så kallat intresseföretag med koppling till Peru.