Vice vd Daniel Bergsten berättar om bakgrunden till konkursen:

– I samband med en rekonstruktion av företaget i slutet av förra året skulle en ackordsskuld på 4,2 miljoner kronor erläggas i april. Enda chansen att erlägga skulden var att nya ägaren ställde upp med pengar, men han kunde inte det. Vi själva lyckades skrapa ihop hälften av pengarna under årets första månader.

Men den summan var alltså inte tillräcklig, och för ett par veckor sattes företaget i konkurs. För Kolmårds-området är det ett hårt slag när jobben äventyras, men målet är att via konkursförvaltaren finna en ny ägare.

Artikelbild

– En del har jobbat här 20-30 år. Under de åtta år jag har jobbat här har vi haft tre olika ägare, säger Daniel Bergsten. Företaget ägdes till slutet av 2013 av Pilum, som kom in i handlingen något år tidigare. Polyproject hade Pilums konkurrenter som kunder tidigare.

– Vi fick inte leverera till dem när Pilum blev ägare, eftersom de var Pilums konkurrenter, säger Daniel Bergsten.

Polyproject hade 2012 en förlust på 9,3 miljoner kronor, trots flera större order: I februari 2012 kom en order på 20 miljoner kronor, i maj en order på nio miljoner från Sydskånes Avfalls AB (Sysav), i juni en order på 15 miljoner från Lunds energikoncern rörande ett nytt biokraftvärmeverk. På hösten kom ytterligare en order på 14 miljoner kronor för anläggningar till Sandviken AB, Saab Dynamics, Volvo Power Train och Hofors Energi – men det hjälpte inte. I bolagets förvaltningsberättelse sägs att höga marginaler och ojämn beläggning ställde till det. Enheter i bolaget splittrades och personal sades upp. Polyproject skulle satsa på sina basområden, bland annat industriell vattenrening och ytbehandling. På senhösten 2012 togs beslut att sälja bolaget och den 30 december tog slovakiska bolaget WTCMacro över som ägare. Tanken var då att det skulle ske ett nära samarbete med Polyproject – men istället blev det konkurs.

Marcus Hallsten på Advokatfirman Glimstedt handlägger konkursen:

– Vi har några intressenter som har uttryckt intresse för bolaget. Anbudstiden för bolaget utgår den 26 maj, säger han.

Enligt fastighetsregistret köpte moderbolaget Pilum AB industrifastigheten på nära 20 000 kvadratmeter den 6 mars i år för drygt 5,3 miljoner kronor.