– Så länge den juridiska processen pågår har vi rätt att fortsätta tillverkningen av etanol från kasserade livsmedel. Men parallellt ansöker vi nu också om ett ändringstillstånd hos länsstyrelsen.

Det säger chefen för kvalitet och miljö på Agroetanol, Jan-Erik Andersson.

NT skrevnyligen att företaget genomfört en försöksperiod, där livsmedel som av olika skäl aldrig kunnat säljas till konsumenterna, omvandlats till etanol. Försöket var lyckat och Agroetanol gick vidare med planerna.

Men länsstyrelsen menade att ett nytt tillstånd krävs och la ett förbud på hanteringen. Detta eftersom Agroetanol gått vidare bland annat genom att investera i en anläggning för fem miljoner kronor utan att sam-råda med länsstyrelsen.

Företaget överklagade och i dagarna kom domen från Mark- och miljööverdomstolen, där länsstyrelsen får rätt. Domstolen konstaterar att man måste ansöka om tillstånd för den nya nu förbjudna hanteringen.

– Vi vill fortsätta och hoppas att Mark- och miljööverdomstolen ger oss prövningstillstånd. Men om vi skulle få avslag ska processen med ett ändringstillstånd redan pågå, vilket gör att vi hoppas slippa stoppa tillverkningen, säger Jan-Erik Andersson.

Länsstyrelsen menade att livsmedelsprodukterna ska betraktas som avfall, vilket kräver ett helt nytt tillstånd från Mark- och miljööverdomstolen. Men det håller domstolen inte med om. Däremot måste man begära ett nytt så kallat ändringstillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för att få fortsätta verksamheten, menar man.