Universiteten och högskolorna ökade i genomsnitt sitt utbildningsutbud för våren 2017 jämfört med våren 2016 – antalet kurser var knappt två procent fler medan antalet program ökade med tio procent. Trots detta fortsätter antalet sökande till högskoleutbildningar att minska – nedgången är 2,8 procent jämfört med våren 2016. Gruppen sökande som är högst 24 år gamla minskar med åtta procent. Det visar en sammanställning från universitets- och högskolerådet, UHR. Minskningen förklaras med mindre ungdomskullar och den rådande goda arbetsmarknaden. Benägenheten att söka till studier skulle sannolikt bli större om arbetsmarknadsläget försämras.

Minskat stadigt

Antalet sökande till universitet och högskolor har minskat stadigt de senaste två åren och den trenden håller i sig. Vid sista anmälningsdag inför vårterminen 2017 var det 219 800 sökande, en nedgång med 2,8 procent från årets studiestart på våren. Antalet sökande som är högst 24 år gamla är åtta procent färre om man jämför vårterminerna 2017 och 2016. Särskilt stor är nedgången av 22-åringar som minskat med 12 procent jämfört med vt 2016.

Fler kvinnor än män

Kvinnor utgör en majoritet bland de sökande: 63 procent kvinnor, respektive 37 procent män. Minskningen är dock generell. Inför vårterminen 2017 är det färre sökande än i år till lärar-, civilingenjörs-, sjuksköterske-, läkar- och socionomutbildningar i Sverige. Men det är fler sökande till högskoleingen­jörsutbildningar. Särskilt stor är nedgången till sjuksköterskeutbildningar (-15 procent), vilket sannolikt hänger samman med att antalet erbjudna sjuksköterskeprogram har minskat mellan vårterminen 2016 och vårterminen 2017.

LiU följer trenden

Linköpings universitet har sin största antagning till hösten. Men man känner av minskningen.

– Vi följer trenden i riket. Det finns en välkänt samspel mellan arbetsmarknad och antagning till universiteten. Just nu är arbetsmarknaden god, inte minst i Östergötland, och då går sökandet ner, säger Roger Klinth, vicerektor för utbildning vid LiU.

Hur påverkar minskningen universitetet?

– Det kan påverka vissa fristående kurser. Men på det hela taget har vi ett högt söktryck till våra program och vi har inga problem med att få bra studenter hit

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter. Under oktober och november slutför UHR granskningen tillsammans med lärosätena och den 8 december får de sökande sina antagningsbesked.