"Det arbetsprogram som vi antog i dag kommer att se till att EU:s fokus ligger på saker där EU:s agerande ger mest tillbaka", konstaterar förste viceordföranden Frans Timmermans i ett uttalande.

Under första halvåret 2018 väntar exempelvis förslag om att göra det enklare för rättsväsendet att utbyta elektroniska bevis och ekonomiska uppgifter över gränserna. Senare kommer även förslag om att utöka den nya EU-åklagarens befogenheter till att även gälla kamp mot terrorism.

Under året hoppas även EU-kommissionen göra klart handelsavtal med Japan, Singapore och Vietnam samt lägga fram en strategi för "ett framgångsrikt EU-inträde för Serbien och Montenegro".

Mot slutet av 2018 kommer dessutom en strategi för användning och återanvändning av plast och förslag om gemensamma regler för gasledningar in i EU.

På listan över förslag som dras tillbaka finns bland annat den gamla tanken på att tvinga fram en uppdelning av EU:s storbanker i investerings- och insättningsdelar. Frågan har legat helt still sedan 2015 och tillbakadragandet välkomnas glatt av bland andra Gunnar Hökmark (M) som varit ansvarig för EU-parlamentets behandling av frågan.

"Originalförslaget skulle inte ha stärkt den europeiska banksektorn utan snarare gjort den mindre motståndskraftig i kristid", säger Hökmark i ett uttalande.