?Jag har hört ett rykte att det skulle finnas så mycket gifter kvar i tomma banankartonger att de skulle vara olämpliga att förvara frukt, kläder och andra föremål i. Stämmer det?!Nej, det stämmer inte, berättar Arne Andersson, chef för enheten kontrollprogram på Livsmedelsverket, som testat banankartongerna för att hita spår efter gifter.
Andersson berättar att han får den här frågan då och då. Kanske på grund av att det på vissa banankartonger finns en text som säger att man inte ska lägga annat i dem.
Troligen är texten tänkt att skydda det egna varumärket. Om en affär lägger bananer av ett annat märke i en banankartong och bananerna är dåliga kan kunden associera de dåliga bananerna med märket som står på kartongen.