Svenska Barnmorskeförbundet harunder året utrett om det är läge att bilda en egen fackförening.Bakgrundenär ett missnöje bland barnmorskor som upplever att Vårdförbundet inte har lyckats lyfta fram deras kompetens och utbildning när avtal om lön och arbetsvillkor har förhandlats.

Den 14 november höll Svenska Barnmorskeförbundet en extra förbundsstämma. En majoritet av de röstande ombuden från hela Sverige röstade för att Barnmorskeförbundet ombildas och blir en självständig facklig professionsförening.

Vårdförbundet riskerar nu att tappa tusentals medlemmar. Av Vårdförbundets 115 000 medlemmar är 4 500 barnmorskor varav 168 finns i Östergötland.

Vårdförbundets representanter i Östergötland har i en tidigare intervju rekommenderat medlemmar att stanna och ser en risk att barnmorskors frågor "försvinner" ännu mer. Orsaken är att Barnmorskeförbundets fackliga organisation blir en medlemsförening under SRAT, där 24 andra medlemsföreningar ingår. SRAT är i sin tur ett av 17 fackförbund som lyder under Akademikeralliansen vilka är de som förhandlar med SKL.