Under året har Svenska Barnmorskeförbundet på uppdrag av medlemmarna utrett frågan om att bilda en egen fackförening. I augusti skickade yrkesförbundet ut en enkät till sina 6 000 medlemmar för att se hur många som skulle gå med om det nya fackförbundet blir verklighet. Av dem som deltog i undersökningen var en majoritet, 59 procent, positivt inställda medan endast 15 procent gav ett nekande svar. Resterande 26 procent visste varken eller. Totalt svarade drygt 3200 personer.

Bakgrunden till att frågan om ett eget fackförbund utreds är att barnmorskor upplever att de kommer i skymundan inom Vårdförbundet, som har största fokus på sjuksköterskor som utgör majoriteten av fackförbundets medlemmar.

Men långt ifrån alla barnmorskor vill kliva ur Vårdförbundet. I Östergötland diskuteras frågan och förtroendevalda inom Vårdförbundet jobbar aktivt för att få barnmorskor att stanna kvar som medlemmar.

– Det vi tänker främst är att vi tycker att vi är det självklara alternativet för barnmorskor, säger Eva Edelönn, vice avdelningsordförande i Vårdförbundet Östergötland. Vi är ett yrkesförbund och driver alla våra medlemmars villkorsfrågor. Vi representerar fyra olika legitimerade yrken inom vården och då tycker vi att barnmorskor är minst lika mycket värda.

Det är bland annat arbetsmiljöfrågorna som Barnmorskeförbundet vill sätta fokus på. Vi har tidigare berättat om barnmorskor på Universitetssjukhuset i Linköping som vittnat om en orimlig arbetsmiljö med stängda vårdplatser och hög personalomsättning. På Universitetssjukhuset i Linköping är barnmorskan Hilda Sandberg Duarte, fackligt förtroendevald. Hon berättar att frågan diskuteras.

– Men hittills har vi bara fått information från Vårdförbundet om nackdelar med att byta. Barnmorskeförbundet har inte visat sig öppet på kliniken för att promota fördelarna med att byta. Därmed känner många av våra medlemmar sig tveksamma till ett byte och har inte riktigt förstått syftet då vi på US upplever att vi har ett välfungerande fackförbund.

Anne-Sofie Blixt Källner från Jönköping är barnmorska och aktiv inom Vårdförbundet samt utbildar förtroendevalda i bland annat Östergötland. Hon åker även runt för att träffa barnmorskor och uppmanar dem att stanna i Vårdförbundet. Hon ser flera risker med ett eget fackförbund.

– Det man ska komma ihåg är att man inte blir ett eget fackförbund, utan blir en medlemsförening under SRAT som är ett fackförbund och en paraplyorganisation som har 24 olika medlemsföreningar. Man är för små för att ha ett eget fackförbund.

SRAT är i sin tur ett av 17 fackförbund som lyder under Akademikeralliansen vilka är de som förhandlar med SKL. I en proposition skriver Barnmorskeförbundet att man inte kan lova att man kan nå till förhandling nationellt, men på lokal nivå.

– Man kan alltså inte lova en framgång, säger Anne-Sofie Blixt Källner och tillägger:

– Den som har jobbat fackligt vet att det tar tid. Vårdförbundet har ungefär 115 000 medlemmar, förhandlar direkt med SKL och har jobbat i 40 år för att komma dit där man är i dag. Vårdförbundet kan vården och rör sig inom både kommun och landsting.

Anne-Sofie Blixt Källner poängterar att Vårdförbundet redan jobbat aktivt för att lyfta barnmorskornas arbetsmiljöfrågor, bland annat genom det nationella nätverk som finns sedan två år. Generellt sätt är barnmorskorna löneledande i Vårdförbundet. I Östergötland är barnmorskor den yrkesgrupp som har den högsta medellönen jämfört med sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Om det nu blir ett eget fackförbund, kommer barnmorskorna få välja vilket de vill tillhöra?

– Så länge det finns en enda barnmorska kvar i Vårdförbundet så kommer vi driva frågor för barnmorskor, säger Anne-Sofie Blixt Källner.

Totalt har Vårdförbundet cirka 115 000 medlemmar i Sverige, av dessa är 4500 barnmorskor varav 168 finns i Östergötland.

Slutgiltigt beslut om att bilda eget fackförbund väntas tas på en extra förbundsstämma den 14 november.