Problemen med missbrukare som använder Stadsbiblioteket som värmestuga har blivit för stora, enligt Birgitta Bengtsson. Det är inget nytt, men under sommaren har läget förvärrats.
Flera gånger i veckan är personalen tvungen att ringa polisen för att få hjälp att avvisa hotfulla och störande personer.
? Många upplever det som väldigt obehagligt när de blir antastade och ofredade av missbrukare. De kan vara väldigt berusade, säger Birgitta Bengtsson.

Beklagligt

Men beslutet att ha nästan ständig närvaro av väktare i biblioteket för att upprätthålla ordningen har inte varit lätt.
? Vi beklagar att vi är tvungna att göra såhär, säger Birgitta Bengtsson.
? Ett bibliotek är det publika vardagsrummet som ska vara öppet för alla.

Nödvändigt igen

I vintras tog biblioteket in en väktare tillfälligt. Under den tiden blev det lugnare, men effekten försvann snabbt. Nu går det inte att vara utan längre, enligt Birgitta Bengtsson.
Hot har uttalats både mot besökare och personal vid tillsägelser om störande beteende.
Biblioteket planerar att ha väktare under 60 av de 68 öppettimmarna varje vecka. Kostnaden blir över 500 000 kronor per år. Det får konsekvenser för den ordinarie biblioteksverksamheten.
? Jag måste titta på personalsituationen och se var man kan hämta in pengar. Jag vet inte riktigt hur det blir, säger Birgitta Bengtsson.

Medborgarförslag

I måndags diskuterade kultur- och fritidsnämnden ett medborgarförslag om ordningsregler på biblioteket. De efterlysta ordningsreglerna finns redan, men de är svåra att efterleva med dagens situation, blir nämndens svar till kommunfullmäktige.
Birgitta Bengtsson undersöker nu möjligheten att få ökade anslag för att täcka väktarkostnaden.

Inga pengar att få

Men enligt Margareta Borggren (s), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, finns det inga pengar att få.
? De får ta det ur sin budget. Vi har inte mer pengar, säger hon.
Margareta Borggren beskriver situationen som tråkig. Hon tycker att fler instanser inom kommunen borde titta på frågan.
? Vem som helst ska kunna gå in på vårt bibliotek. Det är en viktig mötesplats.
För de anställda är det en påfrestande arbetsmiljö.
? Emellanåt blir det väldigt tufft för personalen. Det är något som tär eftersom det sker dagligdags, säger Birgitta Bengtsson.