Ingen människa fanns i bilen när räddningstjänsten kom dit. Bilen var helt övertänd och totalförstörd när räddningstjänsten kom till platsen. Den saknade nummerplåtar. Enligt polisens första uppgifter liknar bilen en Nissan micra, men det var svårt att avgöra på grund av brandskadorna. Bilen stod nerkörd i ett dike på en mindre väg i anslutning till Butbro-korset nära Östermalmsvägen.

– Den stod på ett konstigt ställe, utan nummerplåtar, säger Anders Forsblad, räddningstjänstens styrkeledare på plats.

Polisen kommer nu att undersöka bilen närmare för att reda ut vad som ligger bakom branden. Händelsen rubriceras som skadegörelse genom brand.