De tre senaste åren har larmrapporterna om lågt grundvatten duggat tätt. Inte sedan mitten på 1970-talet har grundvattennivåerna varit så låga som 2016–18.

Många har fått se sina brunnar sina och kommun efter kommun har infört bevattningsförbud.

Men nu ser det ut som om åtminstone brunnsägarna kan andas ut. Privata brunnar tar sitt vatten från små vattenmagasin och efter den senaste tidens stora nederbördsmängder är de nu välfyllda.

Artikelbild

De små magasinen, som privata brunnar tar sitt vatten ifrån, är välfyllda. Nivån i stora magasin är fortfarande lägre än normalt.

För de kommuner som hämtar sitt vatten från rullstensåsar och andra stora magasin ser det sämre ut. Här är grundvattennivån fortfarande under det normala, i norra Östergötland till och med mycket under det normala.

– Vi ser en liten återhämtning även i de stora magasinen. Men det krävs mer vatten där och de är trögreagerande, så det finns en eftersläpning, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning SGU.

Thunholm utesluter därför inte att en del kommuner får ta till bevattningsförbud även i år.

– Det finns i alla fall anledning att vara observant och ha beredskap för att införa ett förbud. Men många kommuner använder ytvatten och då är det sällan något problem.

På längre sikt räknar SGU och SMHI i sina klimatprognoser med att problemen med lågt grundvatten kommer att förvärras i sydöstra Sverige. Den varma sommarperioden förutsägs bli längre, med risk för att grävda brunnar sinar och borrade brunnar i låglänta områden får in salthaltigt vatten.