Patienten anmälde vårdcentralen i Finspång enligt patienssäkerhetslagen, PSL. Första gången mannen uppsökte vårdcentralen för sina urinvägsbesvär var i slutet av 2011. Hans PSA, ett prov som används för att bedöma risken för prostatacancer, visade för höga värden, men han blev inte remitterad till urolog. Mannen har dessutom känd ärftlighet av prostatacancer. Nya kontroller bokades med jämna mellanrum för att mäta mannens värden igen. Först fem år senare, under hösten 2016, bedömde läkaren att det fanns en välgrundad misstanke om prostatacancer. Diagnosen fastställdes, och mannen opererade bort prostatan. Enligt patientens klagomål till IVO blev den fördröjda operationen större och mer riskfylld än om den gjorts tidigare.

IVO konstaterar att handläggningen av patientens provsvar var bristfällig under flera år, och att vårdgivaren Region Östergötland och de två inblandade läkarna bär ansvaret. Region Östergötland bär ansvar då de inte planerat, lett och kontrollerat vårdcentralen i Finspång enligt kravet på god vård i hälsa- och sjukvårdslagen.

Vårdcentralen har agerat efter händelsen, och har bland annat haft genomgång av rutiner och gjort en ny handlingsplan för att se till att något liknande inte ska ske igen.

Artikelbild

| Region Östergötland har gjort en Lex Maria-anmälan.

Magnus Oweling, närsjuksvårdsdirektör, kan inte uttala sig om det specifika ärendet, men säger:

– Det är jättetråkigt och allvarligt, IVO:s bedömning måste vi ta på allvar och lita på. Vi har tagit till oss kritiken och har under de senaste åren förbättrat våra rutiner. Vi fortsätter utveckla verksamheten och därmed öka patientsäkerheten.

Region Östergötland har gjort en Lex Maria-anmälan.