Det var ett av budskapen när Barnskyddsteamet inom Region Östergötland arrangerade en utbildningsdag tillsammans med Schizofreniförbundet i Missionskyrkan i Linköping. Drygt 230 personer från olika yrkesgrupper fanns på plats, däribland kuratorer, distriktsläkare, sjuksköterskor, förskolelärare med flera.

På plats fanns bland andra Åsa Höij, från Stockholm, som skulle föreläsa om sina egna erfarenheter av schizofreni.

– Jag kommer också prata om hur det är att växa upp med en mamma som har psykisk sjukdom.

Artikelbild

| Egna erfarenheter av schizofreni stod på programmet på utbildningsdagen i Missionsskyrkan i Linköping, från vänster Eva-Mari Thomas, Schizofreniförbundet, Åsa Höij föreläsare, och Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet.

Hon upptäckte tidigt att hennes egna föräldrar inte var som andra. Det var stökigt och rörigt hemma och en allmän osäkerhet.

– Man visste aldrig hur mamma mådde, säger Åsa Höij.

I dag är glad att hon hade ett bra nätverk där hon ofta fick hjälp av kompisars föräldrar.

Under utbildningsdagen uppmanades deltagarna att känna igen signaler och att våga göra orosanmälan. Och våga fråga hur barnen har det.

– Många barn är otroligt duktiga på att dölja sitt helsike hemma, säger Margaretha Herthelius från Schizofreniförbundet.

Barnen sköter både skolan och tar hand om sina sjuka förälder. Men det finns många yrkeskategorier som träffar familjerna som kan upptäcka och hjälpa, där framför allt skolan är en viktig part.

– Det är superjobbigt att anmäla, säger Lina Lindell, koordinator på regionens barnskyddsteam. Man funderar på hur föräldrar ska reagera. Det är otroligt stigmatiserat. Men det är väldigt vanligt, föräldrarna och barnen finns överallt, tillägger hon. Det är viktigt att anmäla så att barnen och familjerna får hjälp.