Flera av de äldre på avdelningen talar bara finska, några på grund av kraftig demens, trots det får personalen varje dag hantera arga svensktalande som menar att de finska måste prata så att alla förstår.

– Det är en ohållbar situation. Några behöver stödet på finska, med en mindre finskspråkig avdelning så skulle det klaras av med den personalen som finns i dag, säger Riitta Saapunki, representant för Finspångs Finska förening.

Vi träffas tillsammans med Heikki Marttila från pensionärsföreningen Aura och Unto Lehtinen från Finska föreningen. De har tillsammans med personal på Storängsgården bett Finspångs kommun att se över arbetssituationen för personalen och se till att de finska hjälpmedel som köpts in ska kunna användas.

Artikelbild

| Storängsgården har en avdelning med finsk profil, en av satsningarna efter att Finspångs blev finskt förvaltningsområde för fem år sedan.

Kommunen får pengar från staten som går direkt till det finska förvaltningsområdet, pengar som betalat ett abonnemang på ett finskt program riktat till äldre och en dator har köpts in så att de ska kunna se finska TV-program.

I dag får de äldre inte se något av det. Det finns ingen lokal där de kan få samlas utan allmänna utrymmen delas med de svenskspråkiga.

– Det ska finnas finsktalande personal där men de får inte prata finska. Så är verkligheten, säger Riitta Saapunki.

De statliga pengarna betalar också för den finska stödtelefonen vars linje är öppen två timmar i veckan, och en träffpunkt en gång i veckan. Ofta har ingen av de finskapråkiga i personalen varit schemalagda på dessa tider. När nya scheman nu kommit så har detta tillgodosätts, och personalen har blivit lovade en förbättring.

– Personal har varit tvungen ta hand om stödtelefonen samtidigt som de arbetat på avdelningen och sekretess råder över samtalen, säger Heikki Marttila.

Vård- och omsorgschefen, Kerstin Sjöberg Axelsson, tonar ner problematiken på äldreboendet.

– Om det är på det här sättet så måste vi lösa det. Jag tror inte riktigt att det är så stor problematik, för jag har pratat med de ansvariga på avdelningen, säger Kerstin Sjöberg Axelsson, vård- och omsorgschef.

De jag pratat med upplever inte att de ansvariga tar personalen på allvar.

– Det gör de visst, vi har haft många samtal med alla parter, säger Kerstin Axelsson Sjöberg.

Om önskemålet att skapa en egen avdelning för de finsktalande svarar hon att det inte finns underlag för det i dag.

– Den dagen det är möjligt så kommer vi ha det. Det som sätter käppar i hjulet är att vi kan inte ha tomma platser, vi har kö och den tomma platsen är den dyraste vi har. Vi gör vad vi kan för att den finska profilen ska bli så bra som möjligt och personalen ska ha en bra arbetsmiljö precis som alla andra, säger Kerstin Sjöberg Axelsson.

Hon har inte fått någon kännedom om att det skapar upprördhet när det talas finska på avdelningen, trots att det enligt Finska föreningen har tagits upp på flera möten där även hon varit närvarande.

– Säkert har frågan varit uppe på något möte men det är många frågor som behandlas. Om det stämmer så är jag absolut övertygad om att cheferna arbetar med frågan, säger Kerstin Axelsson Sjöberg och beklagar också att tekniken inte har fungerat som den ska.

De program som har köpts in för förvaltningsområdets pengar har inte fungerat på länge och först nyligen har det lösts.

– Här har vi inte riktigt klarat ut tekniken, det har vi sökt hjälp med och inte fått hjälp förrän nu. Det är jättetråkigt att det har varit så, säger Kerstin Axelsson Sjöberg och påpekar att det just nu görs undersökningar för att ta reda på om det finns möjlighet att skapa ett eget rum för de finskspråkiga där de kan se på finsk TV.

Sedan i våras finns ett tilltänkt rum, det är dock väldigt litet och frågor har väckts om det verkligen är just de finska på avdelningen som ska vara där.