Ekonomi Detaljhandeln i USA minskade för tredje månaden i rad i februari, enligt statistik från landets handelsdepartement. Minskad konsumtion av motorfordon och andra investeringsvaror drog nedåt.

Februaris detaljhandel i USA minskade med 0,1 procent jämfört med månaden före, lika mycket som i januari enligt nya beräkningar från departementet.

Analytiker hade i snitt räknat med en ökning av detaljhandeln med 0,3 procent i februari.

I årstakt ökade februaris detaljhandel i USA med 4 procent.

Statistiken indikerar att USA:s tillväxt bromsar in under första kvartalet 2018. Prognoserna på marknaden indikerar en kvartalstillväxt på 2 procent i årstakt.

Separat statistik visar samtidigt att producentpriserna i USA steg med 0,4 procent i februari, vilket är samma prisökningstakt som uppmätts i producentledet i januari.