– Vi ser tydligt till vilket parti de personer som inte röstat på oss längre har gått. Det känns oerhört tungt, upprepade Ulrika Jeansson.

Socialdemokraterna är fortfarande det klart största partiet i kommunvalet i Finspång. Men S minskar från 43,6 procent i förra valet till 36,3 procent. En minskning med 7,7 procentenheter. Samtidigt ökar Sverigedemokraterna med 7 procentenheter och blir näst största parti i kommunfullmäktige med 16,8 procent, en tiondel mer än Moderaterna, vilket endast var sex rösters skillnad.

För Socialdemokraterna kan det vara det sämsta kommunvalet i Finspång någonsin.

– Jag kan inte det. Men så kan det mycket väl vara, sa Ulrika Jeansson med en suck.

En liten tröst för henne är ändå att kunna konstatera:

– Vi är trots minskningen mer än dubbelt så stora som näst största parti.

Under lång tid har S samarbetat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och styrt Finspångs kommun politiskt. Nu är läget mer oklart än vad Jeansson trodde det skulle bli innan valdagen. Ett av samarbetspartierna, Miljöpartiet, minskar från två mandat till ett i kommunfullmäktige och blir minsta parti i den församlingen.

– Visst kan vi fortsätta samarbeta med MP, men att de ska ha en tung post som de har haft nu känns inte rätt när de är så små.

Med de traditionella blocken gör valresultatet att Sverigedemokraterna blir vågmästare i kommunfullmäktige.

– Jag hade förstått att det som händer på riksplanet också skulle spilla över på kommunvalet. Men inte så här hårt, det trodde jag inte. Nu måste vi försöka skapa samarbeten med partier i Alliansen och det tror jag kommer att gå, förklarade Jeansson.

Tänker du på några speciella partier?

– Det är ju Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna det handlar om. Jag hoppas att alla eller några av de partierna är villiga att samregera. Att förhandla med Sverigedemokraterna är inget alternativ. Arbetet med att få till ett brett samarbete börjar redan nu i veckan.

– Jag kommer att bjuda in alla partier utom Sverigedemokraterna till öppna samtal om hur vi ska hitta en majoritet.

Har du fått några signaler från de borgerliga partierna om att de är intresserade av ett samarbete?

– Ja, från flera partier. De är intresserade att diskutera lösningar hur vi ska undvika att Sverigedemokraterna blir vågmästare, säger Ulrika Jeansson.

Känns valresultatet som ett misslyckande?

– Vi har gjort allt vi kan för att förklara vår politik. Men det handlar säkert om ett missnöje och då väljer en del Sverigedemokraterna. Man ska heller inte glömma att Socialdemokraterna fortfarande är starkare i Finspång än på riksnivå, säger Ulrika Jeansson.

Direkt efter valdagen fortsatte vardagen med ordinarie kommunstyrelsesammanträde.

Efter par veckor efter valdagen kommer länsstyrelsen att meddela det slutgiltiga valresultatet. Den 17 oktober sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser väljs i december. Deras mandatperiod börjar 1 januari 2019.

Men innan dess återstår mycket av möten och förhandlingar innan väljarnas utslag syns i den politiska ordningen.