I USA marknadsförs Barbie-dockan som flickan som "kan bli allt". Men det tycks inte gälla de barn som leker med dockan. Tvärtom.

Forskare i USA lottade 37 flickor i åldrarna fyra till sju år till att antingen få leka med "Doctor Barbie", "Fashion Barbie" eller "Mrs. Potato Head", där den senare bäst kan beskrivas som Barbies raka motsats. Inga ben, glosögd och en fyllig rund kropp.

Flickorna fick sedan se fotografier som visade tio olika yrken och tillfrågades vilka yrken de skulle kunna ägna sig åt som vuxna, och vilka yrken pojkar skulle kunna ägna sig åt.

De flickor som hade lekt med Barbie (oavsett klädsel) såg dem själva i betydligt färre framtida yrken, jämfört pojkar. De som hade lekt med Fru Potatis, däremot, uppfattade att det nästan inte fanns någon skillnad alls på vad pojkar eller flickor kunde bli som vuxna.

Forskarna, som presenterar resultaten i tidskriften Sex Roles, tror att förklaringen finns i dockans överdrivet kvinnliga utseende, att det har en begränsande effekt.

I julas var det 50 år sedan som Barbie började säljas i Sverige.