Stefan Ingves varnar vid en konferens på nytt för riskerna med dagens utveckling. Någon måste sätta ner foten och säga stopp, och det brådskar mer och mer, enligt riksbankschefen.

En förutsättning för den penningpolitik vi för i dagsläget är att det på annat håll vidtas åtgärder för att hantera hushållens skuldsättning. Gör man inte det får man i vid mening problem i Sverige längre fram, och de problemen kommer också att påverka penningpolitiken, säger han vid en konferens om bostadsmarknaden arrangerad av studieförbundet SNS.

Risker vid oro

Han lyfter fram att säkerställda bostadsobligationer är en grundbult för den finansiella stabiliteten i Sverige, eftersom bolånemarknaden är stor och Sveriges statsskuld liten jämfört med andra länder.

Uppkommer det oro eller misstanke om att den marknaden inte fungerar så får vi problem i den finansiella sektorn. Då kan hela systemet knaka i fogarna, säger han.

Det krävs en kombination av saker, anser Ingves.

Det är sannolikt så att det inte finns en, och endast en, åtgärd som löser alla problem när det gäller bolånemarknaden, säger Ingves och räknar upp amorteringskrav, ränteavdrag och begränsningar i hur mycket hushållen får låna i förhållande till sin inkomst, så kallat skuldkvotstak.

"Inte långsiktigt"

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéens bild av läget är inte riktigt lika dramatisk som Stefan Ingves. Han påpekar att det finns länder som haft högre skuldsättning än Sverige utan att hamna i problem, och tvärtom. Men utvecklingen är inte långsiktigt hållbar, konstaterar han.

Jag hoppas att vi snart har ett amorteringskrav. Om utvecklingen fortsätter åt fel håll kan det vara aktuellt med fler åtgärder.