Ett elfel under natten strax norr om Stockholms central ledde till förseningar i tågtrafiken.

Problemen rörde trafik mellan Stockholm och Västerås, vidare mot Hallsberg och Göteborg, samt till Uppsala och norrut mot Falun, Gävle och Sundsvall. Både tåg till och från Stockholm, inklusive pendeltåg och Arlanda express, påverkades.

Det omfattande elfelet vid Karlberg uppstod runt midnatt. Vid femtiden på morgonen var felet åtgärdat, och trafiken kunde köras utan förseningar.