"Agera där ni är – kom inte hit", är terrorgruppens budskap när fästet i Syrien och Irak blir allt svagare. Nattens sprängning av den historiska al-Nurimoskén i Mosul är ett bevis på ytterligare ett nederlag för terrorgruppen, enligt Iraks premiärminister Haider al-Abadi.

Ett hundratal personer som stridit för IS har återvänt till Sverige – kvar finns ytterligare ett hundratal. Många av dem vill ta sig tillbaka till Sverige, enligt Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, som anser att de insatser som den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism gjort är otillräckliga.

Redan 2014 visste vi att återvändarna skulle bli ett jätteproblem. Varför har ingenting gjorts? Det ligger egentligen på samordnarens bord, men de är helt tysta i frågan – de syns inte, märks inte och hörs inte, säger han.

Snabbt tillbaka

Tysk forskning visar att drygt 50 procent av återvändarna snabbt är tillbaka i radikala kretsar. Troligtvis finns ett liknande mönster i Sverige, enligt Ranstorp.

Faktum är att vi har personer som försöker utföra terrordåd i andra länder. Vi jobbar inte alls med att försöka reducera de extremistiska miljöerna, utan vi hoppas på att det långsiktiga förebyggande arbetet kommer lösa upp knuten. Problemet är att extremismen växer, den minskar inte, säger han.

Dålig beredskap

Det har gått långsamt innan information om återvändare nått fram till kommunerna, enligt Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborg.

Om förhållandena är likadana i Sverige som i Tyskland har vi ett ganska stort antal personer som kommer fortsätta med den här typen av aktiviteter och kanske också vara ett hot. Det är ett kvitto på att det bör göras mycket mer, säger han.

Jämfört med andra europeiska länder är det svenska arbetet med återvändare undermåligt, enligt Ranstorp.

I Belgien och Holland jobbar man aktivt med dem som återvänder. De låter inte återvändarna bara komma tillbaka utan de har en dialog med dem och gör en riskbedömning. I Sverige finns inte de insatserna, säger han.

Håller inte med

Statsminister Stefan Löfven (S) håller inte med om att de svenska insatserna är sämre än andra länders.

Vi är på bollen, men vi måste göra mer. Säkerheten för våra medborgare är helt avgörande, säger han.

Samtidigt finns saker som behöver förbättras.

Det är ett ständigt pågående arbete. Det är därför vi har skärpt lagstiftningen på olika områden, vi ska förbättra informationsutbytet och ge möjlighet till dataavlyssning, och så vidare, säger han.