Sedan den förre ambulanssjukvårdaren Janne Karlsson kom på att andningsövningar kombinerat med massage av musklerna
i bland annat bröstkorgen kan hjälpa människor med andningsproblem har det bara rullat på.

Teori har blivit verklighet. Lotorpsmetoden har utvecklats - och spridits.

- Jag tror att jag har utbildat 500 terapeuter. Metoden finns både i Norge och på Åland och nu ska jag snart åka till Norge och utbilda några till, säger Janne Karlsson.

Metoden, behandlingen och dess resultat har väckt uppmärksamhet. Janne Karlsson och Lotorp Clinic har sedan tidigare ett samarbete med bland annat Sahlgrenska sjukhuset
i Göteborg och professor Olle Löwhagen.

Nu är det dags för ett nytt samarbete. Ett unikt sådant.

- Målet är att se vad som skiljer friska och sjuka testpersoner åt. Genom att vetenskapligt undersöka det här kan vi på ett tydligare sätt ringa in vad som kan vara orsaken till vissa andningsproblem.

Är orsaken fysisk eller psykisk? Studien ska förhoppningsvis ge svar.

- Det finns aldrig två patienter som är likadana. En del får problem efter en skilsmässa, andra kan börja utveckla sina problem efter ett revbensbrott. Genom den här studien vill vi hitta den gemensamma nämnaren eller orsaken.

I studien ska minst 40 personer, 20 friska och 20 med andningsproblem, intervjuas innan de undersöks. Andningsteknik och lungkapacitet mäts och testpersonerna får berätta om hur de levt sina liv.

En funnen gemensam nämnare kan förhoppningsvis utveckla Lotorpsmetoden ytterligare. Janne Karlsson är säker på att modellen fungerar som behandling för många andningsproblem och hoppas att studien ska göra metoden än mer accepterad inom vården.

- Ingen har tänkt i de här banorna tidigare, men ibland kan lösningen vara enkel.

Sjukdomsdiagnoser och mediciner behöver inte vara den enda utvägen. En del problem kan faktiskt lösas genom muskelstimulering och andningsträning.

Men, men. Det har Janne Karlsson redan slagit fast.

Nu ska i stället orsaken till problemen lokaliseras. Kanske hittas den gemensamma nämnaren i Östergötland?