Konkursförvaltningen har efter samråd med Finspångs kommun och personal på glasbruket tagit beslutet att återigen bjuda ut rörelsen till försäljning och nu i rikspress.

"Förutsättningarna att sälja för fortsatt drift har förbättrats genom de beslut som kommunen tagit beträffande rörelsefastigheten. I avvaktan på att anbudsförfarandet slutförs, hålls driften i glasbruket på sparlåga", meddelar konkursförvaltaren.

– Jag har i nuläget inga kommentarer. Du får höra med konkursförvaltaren. Trevlig helg avslutar Arnfinn Röste – en tidigare delägare till glasbruket och idag företrädare för ägargruppen – mycket kortfattat när NT når honom vid lunchtid på fredagen.

Kommunalrådet Anders Härnbro (S) är lika fåordig han när han ringer:

– Det som konkursförvaltaren meddelat är det som gäller. Mer finns inte att säga.

Konkursförvaltaren – advokat Rune Brännström i Norrköping – skriver i ett första mejl till NT att tanken var att slutföra affären under fredagen, men istället för en påskrift så revs avtalet med Röste. NT har utan framgång sökt Rune Brännström för ytterligare kommentarer i ärendet. Glasbrukspersonalen hade heller inget att tillägga för NT.

– Jag har ingen ny information att ge dig. Jag är friställd och har ingen insikt längre i verksamheten, säger Ulf Engstrand, tidigare plats- och produktionschef.

Som NT tidigare redogjort så försattes anrika Reijmyre Glasbruk i konkurs på egen begäran för snart en månad sedan. En så kallad ägargrupp med Arnfinn Röste i spetsen var nyligen överens med konkursförvaltaren om priset, men köparen ville inte ta över de gamla produktionslokalerna och miljöbekymren efter den gamla deponin. I måndags gav kommunstyrelsen i Finspång klartecken till att köpa glasbruksfastigheten för 700 000 kronor och sedan låta kommunen hyra ut den för 375 000 kronor om året.

Företaget Ramböll i Norrköping besiktade under förra veckan glasbruksfastigheten åt kommunen. Framför allt undersöktes el/teleinstallationer, byggnaden och VVS. Sammantaget konstateras det att glasbruksverksamheten har fungerat genom åren trots dåligt underhåll. Lokalerna är slitna, men vissa utrymmen är fräscha. Mycket går att effektivsera men allt handlar om pengar. Ska ansvariga göra allt som Ramböll anser borde göras handlar det om många miljoner kronor, uppgav projektledaren för NT.