"Om mig" är en enkät om ungdomars hälsa och levnadsvanor, som administreras och samordnas av Region Östergötland.

Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland samt Region Östergötland och genomfördes för femte gången under hösten 2018.

Frågeställningarna i enkäten handlar om ungdomars egna perspektiv på hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och framtiden.

Artikelbild

| Utbildningsrådet Frida Granath berättar att den psykiska ohälsan ökar bland tjejer på grundskolan, medan den ligger på en jämnare nivå hos killarna.

– Vi ser att den psykiska ohälsan ökar bland tjejer på grundskolan, medan den ligger på en jämnare nivå hos killarna. Tjejer känner sig ofta stressade, säger utbildningsrådet Frida Granath (S).

Andelen ungdomar med bra hälsa har minskat från 2014 till 2018.

– Vi ser att fler gymnasieelever har testat narkotika, det är oroväckande. Andelen som dricker alkohol minskar, men det är vanligare att ungdomar som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker sig berusade. Det är också oroväckande, säger socialrådet Marie Johansson (KD).

Ungdomarnas vanligaste tankar om hur de kan förbättra sin hälsa är att de ska sova mer, äta bättre, träna och aktivera sig. Enligt svaren i enkäten vill de även våga vara sig själva och förbättra sitt självförtroende.

Artikelbild

| Cannabis. Allt fler ungdomar provar narkotika.

– Ungdomarna vill ägna mindre tid åt datorer och telefoner och röra på sig mer, säger Marie Johansson.

Kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) påpekar att detta rör flera sektorer.

Artikelbild

| Kommunalrådet Ulrika Jeansson påpekar att en grupp ska samlas ihop som ska komma med förslag på förbättringsåtgärder.

– En grupp ska samlas ihop, som ska komma med förslag på åtgärder. Om till exempel elever blir stressade av mobiler i skolan är mobilförbud något som kan diskuteras. Det kan vara olika förhållningssätt för att eleverna ska må bättre, säger Ulrika Jeansson.

I Finspångs kommun svarade 126 elever i årskurs 8, fördelat på 60 tjejer och 64 killar samt 114 elever i årskurs 2, fördelat på 30 tjejer och 84 killar.

Artikelbild

| Frida Granath, Marie Johansson och Ulrika Jeansson i samspråk.

Svaren syftar till att utgöra ett stöd i att förstå ungdomars förutsättningar till god hälsa och goda vanor och i förlängningen kunna underlätta arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.

– Det här är jättebra material att jobba utifrån elevhälsa och även generellt sett. Sedan kan man utgå från resultaten när man jobbar vidare med att försöka förbättra olika områden, konstaterar Frida Granath.

"Om mig" är Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som har genomförts årligen sedan hösten 2014. Ungdomar är delaktiga i framtagande och utformning av enkätfrågorna.