Det var vid 14.30-tiden på onsdagen som det första larmet från SOS kom. Därefter kom det fler, men räddningstjänsten i Finspång bekräftade snabbt att det var en enda stor brand som det handlade om.

Branden härjade norr om Hemsjön och spred sig i ett brett område.

Räddningstjänsten i Finspång begärde hjälp från Räddningstjänsten Östra Götaland vid 16.45, och vid 17.15 kom även hjälp från Katrineholms räddningstjänst. Även helikoptrar från MSB var närvarande under arbetets gång. Alla enheter samlades vid brytningspunkten norr om Hemsjön där ett yttre befäl sedan styrde arbetet.

Arbetet gick ut på att ringa in branden och lägga ut begränsningslinjer. Räddningstjänsten tog emot branden och hindrade den från att spridas vidare.

Omkring 20-tiden var branden helt inringad och under kontroll. MSB:s helikoptrar lämnade då platsen.

Vid 21-tiden hade även samtliga enheter från Räddningstjänsten Östra Götaland och Katrineholms räddningstjänst lämnat platsen.

– De yttre delarna av branden är släckta, och det brinner nu bara i de inre delarna av brandområdet. Vi kommer att fortsätta arbeta under nattens gång tillsammans med skogsbolaget för att helt släcka branden, säger Peter Kindblom, räddningschef vid räddningstjänsten i Finspång.