– Just nu håller vi på och tömmer lokalerna. Det är en hel del installationer att ta bort. Parallellt med detta tar vi prover i både mark och byggnader för att säkerställa om det behöver saneras, berättar tidigare vd:n Patrik Sivesson, som ansvarar för sanering och försäljning eller uthyrning av de gamla och anrika industrilokalerna.

Länsstyrelsen har varit på plats och prover har tagits som just nu analyseras.

– Sedan får vi se vilka åtgärder som behöver göras, det rör sig om metaller och oljor som trängt ned i byggnader och mark, förklarar Sivesson.

Det var den 30 september 2013 fabriken stängdes och 183 personer förlorade sina jobb. Tyska Aurubis köpte Luvatas anläggning 1 september 2011, den 24 november samma år kom beslutet att lägga ned verksamheten i Finspång och flytta den till Zutphen i Holland. En industriepok gick i graven efter cirka 400 år.

– Ungefär 75 procent av våra tidigare anställda har en ny sysselsättning idag. De flesta har gått vägen via ett bemanningsföretag och en del har fått ett fast arbete. Det finns också några som studerar på heltid. Siffran kan låta hög och bra, men självklart hade jag önskat att vi kunnat hjälpa alla, konstaterar Patrik Sivesson som inte är helt ensam kvar på företaget.

Technical center med sju tjänster finns kvar plus tre personer (inklusive Sivesson) som har hand om den aktuella saneringen och också ska se till att de stora ytorna som Aurubis äger kommer till en försäljning eller uthyrning.

– Just nu är det svårt att veta när vi kommer så långt att vi kan sälja eller hyra ut lokalerna. Det kan ta ett eller två år. Det beror på hur lång tid återställning och saneringen av lokalerna tar. Samtidigt är det bra för kommunen att det finns tomma lokaler när och om ett företag vill etablera sig på orten, säger Sivesson.

Är en försäljning mest aktuell?

– Ja, det är huvudspåret.

Alla 183 som drabbades av nedläggningen behövde heller inte lämna sina arbeten omgående. Fyra fick jobb i USA under en tid och 30 personer fick jobba vid den nya anläggningen i Holland och hjälpa till med uppstart och utbildningar.14 personer fick också delta i en ny gjuterisatsning i Finspång som upphörde i september 2014.

– Ett framgångsrikt projekt där vi testat nya kopparlegeringar i gjuteriprocessen. Men nu är det över och den personal som varit i USA och Holland är också hemma, förklarar Sivesson.