– Det är ingenting som är bestämt. Men vi tittar brett på vilka förutsättningar det finns för en eventuell flytt, säger Stefan Carlsson (V), utbildningsråd.

Bildningen stod färdig till höstterminen 2014. Där samsas både den kommunala gymnasieskolan Bergska och friskolan Curt Nicolingymnasiet (CNG), som till 49 procent ägs av kommunen och 51 procent av industriföretagen, med Siemens i spetsen.

Att biblioteket, 2014, skulle lämna sina gamla lokaler på Kalkugnsvägen och flytta in i Bildningen och samexistera med de båda skolorna stod klart i ett tidigt skede.

Artikelbild

| Även bibliotekschef Per Johansson välkomar en flytt av "sin" verksamhet till mer ändamålsenliga lokaler.

– Det finns en bra tanke med att ha biblioteket i direkt närhet till skolorna. Men biblioteket kan också kännas svårtillgängligt för medborgarna. Vi vill göra det mer tillgängligt, fortsätter Stefan Carlsson.

Att det finns lokaler att fylla i centrum är ingen hemlighet.

– Så är det och det finns olika förslag. Men det är inget som är förhandlat eller klart, poängterar Stefan Carlsson.

Anders Södergren, rektor CNG, och Ola Stenliden, rektor Bergska, skriver under på att det är trångt i Bildningen.

Artikelbild

| Stefan Carlsson (V), vill göra biblioteket mer tillgängligt.

– Diskussionen har pågått en längre tid. Vi har två gymnasieskolor som växer och ett begränsat utrymme att vara på. Vi behöver mer lokaler både på kort och lång sikt, berättar Anders Södergren.

Platsbristen har redan gjort att vissa lektioner har förlagts i "gamla Bergska" utmed Bergslagsvägen för båda gymnasieskolorna.

– Samtidigt som det är synd att flytta biblioteket eftersom det ligger nära eleverna, så behöver vi verkligen mer lokalyta, säger Anders Södergren.

I skrivande stund har CNG 550 elever och Bergska 220 elever i Bildningen. Till hösten stiger de siffrorna till 600 respektive 270 elever.

– Det gäller att få balans i att eleverna känner att de går på Bildningen. Om för många av lektionerna måste förläggas till lokaler utanför Bildningen, så blir det inte samma sak. Eleven hamnar någon annanstans än dit man sökte, vilket är olyckligt, säger Ola Stenliden.

Per Johansson, är bibliotekschef, och har ingenting emot en flytt.

– Den här kåken är i första hand inte byggd för ett bibliotek. Det finns svårigheter för oss att arbeta här. Vi ställer oss positiva till att kommunen undersöker möjligheten till en omlokalisering, säger han och fortsätter:

– Vi tror det kan stärka biblioteket. Har vi en lokal som är mer anpassad för vår verksamhet kan vi också nå fler medborgare, vilket är vårt stora mål. Men biblioteket ska ligga i centrum, det ska vara så tillgängligt som möjligt, säger Per Johansson.