– Vi känner oss väldigt privilegierade. Det känns fantastiskt kul att vi är en av de skolor som utsetts, säger rektor Anders Södergren.

Det handlar om en ny satsning som Skolverket gör för att stärka tillgången på yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Under åren 2018-2023 kommer det därför att pågå en försöksverksamhet med tio så kallade branschskolor som har utsetts. En av dem är således CNG.

– Vår nisch i det här fallet är 3D-tillverkning inom industrin. Det är teknik som redan idag används för tillverkning av delar till gasturbiner hos Siemens. Genom de investeringar vi gjort har vi nu möjligheten att få fram den spetskompetens som efterfrågas, där det idag är brist, fortsätter Anders Södergren.

Och det är enligt Skolverket också just det här som är syftet med försöket. Att branschskolorna ska tillhandahålla utbildningar där det idag inte finns ett tillräckligt stort elevunderlag men där efterfrågan på den typen av arbetskraft är stor. För CNG innebär satsningen att det blir ett nytt och större fokus på skolan.

– Ja, vi blir ju lite av ett nationellt centrum för just den här tekniken, där vi är på tå, tillägger han.

Sedan två år tillbaka har utbildningen i 3D-tillverkning successivt introducerats på skolan. I dagsläget är det dock inte så många elever som nischat in sig eftersom tekniken är relativt ny.

Men Maja Lundin och Filippa Eklund, som båda går i årskurs tre, är två av eleverna som valt att gå inriktningen produktionsteknik.

– Det här med 3D-teknik är ju framtiden inom industrin och en stor del av produktionen på Siemens sker ju med hjälp av det, så det känns helt rätt, säger Maja Lundin.

Filippa Eklund tillägger:

– Det är en så oerhört häftig teknik. Först har du en ritning på datorskärmen och sedan har du det som finns på ritningen i handen.

Både tjejerna tror att de framöver kommer att få jobb inom området. Och Anders Södergren påpekar än en gång att den här kompetensens behövs och efterfrågan kommer att öka än mer.

Vad betyder det för CNG att få vara med i den här försöksverksamheten?

- Det betyder så klart jättemycket för oss, men mest egentligen för samhället och företagen, som genom branschskolorna får den spetskompetens som behövs för framtiden. Just nu är utvecklingen inom vårt område lavinartad och mitt i den här lavinen finns Siemens, säger Anders Södergren.