– I förhållande till våran omsättning är inte budgetavvikelsen så stor, men det är ändå mer än hälften av det budgeterade resultatet så på så sätt är den stor, säger kommunens ekonomichef Anette Asklöf.

Tanken var att gå med tolv miljoner i vinst under årets första tredjedel. Vinsten som redovisas i årets första tertialrapport – alltså tredjedelsrapport – är dock bara fem miljoner. Anledningarna till denna budgetavvikelse är bland annat att utbildningssektorn går med stora underskott men även att kommunen har dyra placeringar och köpta platser inom LSS och SoL, alltså boenden för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Köpta platser inom LSS och SoL visar en negativ prognosavvikelse på 11,2 miljoner kronor. Sedan 2015 har sektorn för social omsorg framfört att det krävs en utökning med minst två LSS-boenden i kommunen. Detta skulle minska kostnaderna för köpta platser.

– Vi har ett stort behov av att bygga nya LSS-boenden. Antalet personer som ansökt har ökat. Vi vill ju kunna erbjuda platser i egen regi och den politiska inställningen är att vi ska kunna erbjuda platser i egen regi, menar socialchef Annica Ottosson.

Det är en lång process att bygga nytt och det har högsta prioritet hos sektorn för samhällsbyggnad. Under tiden är bristen på LSS-boenden i kommunen främst ett ekonomiskt problem.

– Köpta platser är ju också bra platser, de som tilldelas platser får sina behov tillgodosedda, säger Annica Ottosson.