Efter tio års gruvspel tog det 2015 slut med Värvarna, då manusförfattaren hoppade av. Nu är man tillbaka med en grupp på fyra personer som i sommar ger oss ett nytt skådespel. I spetsen som vanligt hembygdsforskaren Jan-Eric Karlström. Det är han som ger den historiska bakgrunden.

Redan 2006 fick han via två bröder, födda omkring 1920, den första kontakten med Gustav Olsson. I tre–fyra år har han haft idén att göra teater av historien.

Vem var då denne Gustav Olsson?

Artikelbild

| Gustav x 2. Den unge och den äldre Gustav, Johannes Edvardsson och Aidan Gustavsson. Vid pianot, musikansvariga Erika Malmvind.

Han var född i Rämninge i Hällestad 1898, där hans föräldrar var bönder och normalt skulle ingen annan framtid funnits för lille Gustav än att bli bonde, som generationer före honom.

Gustav var yngst i syskonskaran och klen redan från början, vilket var den ena orsaken till att han fick en helt annan framtid.

Föräldrarna förstod att han inte dög till "bonne". De lät på skollärarens inrådan honom istället studera.

Den andra orsaken till hans framtid är Johan Johansson, kronofjärdingsman, auktionist, bankkassör, nämndeman med mera, men mest känd som "Kassör Johansson i Starrsjö".

Artikelbild

| Skolmöte. Gustavs bondeföräldrar Stefan Jansson och Evy Kinneteg träffar skolläraren Jan-Eric Karlström i ett avgörande möte.

Enligt Jan-Eric Karlström insåg han vad många andra inte förstod, att landsbygden höll på att förändras. Byarna skiftades och folk flyttade in till städerna. Med Johan Johanssons hjälp klarade Gustav studierna i Lund ekonomiskt.

Som 22-åring återvände Gustav hem, nu som amanuens vid Folklivsarkivet i Lund med uppgift att göra uppteckningar om Hällestadsbygden.

Artikelbild

| Nybakad. Gustav Olsson, som nybliven student.

– Han gjorde en ovärderlig insats för att värna vår bygds historia, säger Jan-Eric Karlström.

Under 1920-talet bildade han också flera hembygdsföreningar, bland annat i Hällestad.

Artikelbild

| Regissör. Nina Kaakinen Andersson, teaterpedagog från Norrköping svarar för regin i Folklivsforskaren.

Men ändå lämnade han Hällestad besviken. Han tyckte inte han blivit förstådd och uppskattad efter förtjänst.

Det är från skolåldern fram till att han lämnar Hällestad som teatern handlar om.

Artikelbild

| Mångsysslare. Johan Johansson (Ola Torstensson) var bygdens store man, men häcklas här av städerskorna Kerstin Thorsson och Josefin Bygghammar.

– Men sedan har vi också lagt in en kärlekshistoria, säger Jan-Eric Karlström.

Gustav Olsson, eller Rämninge som senare blev hans efternamn, blev bara 54 år och dog i Regna 1952.

Artikelbild

| Vädjan. Gustavs föräldrar (Stefan Jansson och Evy Kinneteg) ber Johan Johansson (Ola Torstensson) om pengar till sonens studier.

Då hade han hunnit vara landstormsofficer, lokalredaktör vid flera tidningar, bland annat vid ÖC:s lokalredaktion i Vimmerby. Han var också lärare vid flera skolor, sista tiden före sin död i Regna.

Jan-Eric Karlström ser en likhet i hur man både då och nu höll på att förlora sin hembygds historia.