Jens Zetterstedt, vd för Energiriket fick i uppdrag av näringslivsrådet att komma med ett förslag på hur arbetet för att nå vision 30/35 ska gå till. Zetterstedt har lämnat ett förslag till Finspångs kommun om bildandet av en ekonomisk förening.

Den ekonomiska föreningen ska få kommun och näringsliv att samverka och gemensamt jobba för bygdens bästa. Inspiration har hämtats från Tillväxt Motala.

– Tillväxt Motala har hittat en modell att jobba efter som är väldigt bra, där kommun och näringsliv samarbetar på ett väldigt bra sätt. De har även en bolagsstruktur som fungerar på ett fördelaktigt vis, menar Jens Zetterstedt.

Artikelbild

| Jens Zetterstedt, vd för Energiriket.

Enligt det förslag som lämnats till kommunen ska den nya ekonomiska föreningen heta Tillväxt Finspång. Exakt organisation är dock inte fastställt än.

– Det är en satsning för att få en verksamhet som är dedikerad och som jobbar med utvecklingsfrågor, i det här ligger också att det tillsätts resurser för att göra jobbet. Det kan bli en bättre länk mellan näringsliv och kommun än vad vi har haft tidigare, tror Jens Zetterstedt.

Från kommunens sida finns ett stort intresse för att jobba mot visionen 2035.

– Kommunen jobbar lite för lite med tillväxtperspektivet, platsmarknadsföring och samverkan med näringsliv, universitet och skola. En ekonomisk förening kommer att få input från kommunen politiskt och tjänstepersoner men även från näringslivet för att få en bredd och kunna arbeta fram kloka och gemensamma strategier, menar kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S)

En del av Vision 30/35 är att det ska finnas en universitetsutbildning i Finspång. Det är dock inte helt klart exakt vad för typ av utbildning det kan tänkas bli.

– Det finns lite olika spår. Vi har idag en nära relation med Linköpings universitet. Vi tittar på industriinriktade utbildningar, exempelvis inom energiteknik där man kan utbilda folk från industrin, nära industrin, för industrin, säger Jens Zetterstedt.

Utbildning prioriteras även högt av kommunen och ett av målen är att Finspång ska ha regionens bästa skola 2035.

– En skola som är bra, både en gymnasieskola som attraherar och en grundskola som levererar, är grundförutsättningar för att vi ska få ett starkt samhälle, hävdar Ulrika Jeansson.