I mitten av december berättade vi om kommunens planer att göra om delar av Stationshuset till en fritidsbank.

– Vi håller på med det och har bildat en styrgrupp. Jag har varit i kontakt med fritidsbankens samordnare i Karlstad för att se hur de går till väga. Inom kort ska vi börja samla in material från allmänheten, säger Kirsi Aronsson, fritidsutvecklare på Finspångs kommun.

Tanken är att halva nedre plan ska användas till en fritidsbank, där kommunens invånare gratis ska kunna låna diverse sportutrustning.

– Det är en del som behöver rustas upp i lokalerna innan vi kan starta. Mer än vad vi trodde från början, berättar Aronsson.

När kan fritidsbanken vara verklighet?

– Någon gång under sommaren. Om det blir innan eller efter semestrarna är svårt att säga i dagsläget. Det gäller också att vi får in tillräckligt med material för att kunna öppna. Det behövs en hel del, så att utbudet blir bra när vi väl startar. Vi tar emot allting, så får vi laga och fixa det som går att laga, säger Kirsi Aronsson.

Hur Stationshuset ska användas på lång sikt är ännu inte klart.

– En tydlig signal från politikerna är att huset inte ska säljas till någon privat aktör. Att ha en fritidsbank i fastigheten är ingen långsiktig lösning för hur kommunen vill hantera stationshuset i framtiden, säger fastighetsstrateg Fredrik Björkman.

Att Stationshuset är i behov av stora renoveringar skriver Björkman under på.

– Det finns indikationer på det sedan tidigare och vi ska också göra en genomlysning av fastigheten för att se hur vi kan gå vidare, till exempel när det gäller värmesystemet.