Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har startat kampanjen tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

2018 sammanfaller den med utskicket av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll.

Artikelbild

| Nina Öberg är beredskapssamordnare i Finspångs kommun.

I Finspångs kommun läggs all kraftsamling till lördagens öppet hus hos räddningstjänsten.

– Det finns regeringsbeslut på att vi behöver ha bättre förberedelser, säger Nina Öberg, beredskapssamordnare i Finspångs kommun.

– Om du är frisk är det jättestor hjälp att kunna klara dig själv. Det är ett mer ansträngt läge i världen, med terrorhot och olika länder som skjuter fram sina positioner. Vi ser mycket klimatförändringar med skyfall och värmeböljor. Blir det ett längre elavbrott gäller det att ha rätt saker hemma för att klara sig. Man kommer långt bara genom att tänka igenom situationen, säger hon.

Hon svarar på frågor och berättar om hur kommunen arbetar med säkerhet och krisberedskap. Dessutom finns 15–20 frivilligorganisationer på plats och pratar om sina verksamheter.

– Målet är att så många som möjligt ska känna till att dagen finns och drömmen är att få ett antal personer som vill engagera sig i frivilligorganisationerna, säger Nina Öberg.

Öppet hus blir i form av en mässliknande tillställning, plus uppvisningar av Frivilliga Motorcykelkåren och Brukshundklubben.

– Det blir även en lektion i it-säkerhet i hemmet. Besökarna får reda på vad som är viktigt att tänka på när vi får in mer teknik i hemmen. Barnen får prova brandsläckare och det går att åka med i räddningstjänstens fordon, säger Nina Öberg.

Det är andra året som den nationella kampanjen genomförs.

– Folk har fått hem broschyren och då uppstår ofta en del frågor. Vi gör vår speciella satsning under en dag och det finns ett smörgåsbord av organisationer som kan svara på frågor, utifrån intresse. Alla dessa frivilligorganisationer har i dagsläget inte avdelning i Finspång, men jag vet att flera är intresserade av att starta verksamhet här, konstaterar Nina Öberg.

På lördag finns också länsstyrelsen på plats i Finspång och informerar om sin roll vid en kris.