– Det här är något vi ska göra gemensamt, över partigränserna. Jag bjöd in till diskussion redan på kommunfullmäktige i höstas, säger Anders Härnbro (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Larseric Ramlöv (L) har i en interpellation till just Anders Härnbro ställt frågan "Om den politiska majoriteten (S+V+MP) är beredd att över partigränserna gemensamt arbeta fram en strategi för hur Finspång ska bli ett föredöme i integration"?

I interpellation står också: "En dröm vore att vår kommun skulle bli ett föredöme i integrationsarbetet, en kommun med en bostadsmarknad som inte är segregerad, arbetsmarknad där vi snabbt får praktikplatser och meningsfull sysselsättning, ett civilsamhälle som bjuder in och delar livet med våra nya finspångare". "Min fråga till majoriteten är om ni delar mina tankar om att stimulera integrationsarbetet så att vi både utvecklar den kommunala verksamheten samt tar vara på det engagemang som finns i civilsamhället".

– Det här extra statsbidraget ska användas på bästa sätt och vi behöver därför ha bra underlag. Jag räknar med att vi får upp det för diskussion i kommunstyrelsen under vintern, berättar Härnbro som på torsdagseftermiddagen hade ett samtal med samarbetspartierna om vilken väg man ska gå.

Han ser inget motsatsförhållande i det Ramlöv önskar i sin interpellation.

– Nej, det är kloka ord. Det här är en viktig sak och mycket pengar, det gäller att tänka långsiktigt och på olika sätt arbeta för ett starkare Finspång.

Några konkreta förslag vad pengarna skulle kunna användas vill inte Anders Härnbro ge.

– Nej, det handlar om att förstärka där det kanske inte fungerar så bra som vi vill i samhället. De bör användas för att se till att vår lokala gemenskap blir starkare över tid.

Skolan?

– Ja, det kan vara ett område att använda en del av pengarna på. Utbildning är ju ett fundament för ett väl fungerande samhälle. Men det gäller också att det som vi väljer att göra blir bestående, klargör Härnbro.

Är pengarna öronmärkta för något speciellt?

– Egentligen inte mer än att det kom till som ett tillskott kring integrationsarbetet. Men vi har bestämt att kommunen ska använda dem i den anda det är tänkt, att stärka inte minst civilsamhället och göra integrationen i samhället ännu bättre. Att vardagen ska kunna bli bättre för de som bor i och flyttar till Finspång, förklarar Anders Härnbro.