– Kommunen ingår ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med Locker room talk. Vi behöver jobba med attityder och språkbruk i skolan, med de som är unga och mottagliga, säger utbildningsrådet Stefan Carlsson (V).

Utbildningen handlar om en samtalsserie, där representanter från Finspångsbaserade Locker room talk (LRT) träffar killar från Storängsskolan, Grosvadsskolan och Nyhemsskolan i åldrarna 10-14 år, en gång i veckan under åtta veckor.

– Vi har samarbete med många andra kommuner. Men just det här upplägget med idéburet offentligt partnerskap är det första vi har fått till. Det känns superkul att det blir av just i Finspång, berättar Shanga Aziz, en av grundarna till LRT.

Artikelbild

| Utbildningsrådet Stefan Carlsson (V) hoppas att Locker room talks utbildning ska minska kränkningarna på grundskolorna i Finspång.

Han berättar om syftet med utbildningen:

– I första hand arbetar vi med attityder och värderingar. Framförallt killars attityder mot tjejer, men även killars attityder gentemot varandra. Ett annat syfte är en ökad psykisk hälsa. Även här handlar det om killars och tjejernas psykiska hälsa, då ett schysstare klimat i skolan, ökad respekt samt bättre attityd mellan varandra gör skolan till en trevligare plats att vara på och där alla kan känna sig inkluderade som en del av skolans gemenskap.

Under perioden april till juni 2018 rapporterades 58 fall av kränkningar på grundskolorna i Finspång. I de allra flesta fallen (48) rör det sig om kränkningar mellan elever. I åtta fall rör det sig om kränkningar mellan elev och personal och i två fall mellan personal och elev.

– Det rör sig till huvuddelen om verbala kränkningar som inte är okej och som vi förstås hoppas ska minska i och med samarbetet med Locker room talk, säger Stefan Carlsson.

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) fyller i:

– Förvaltningen har uttryckt att de ser fram emot det här samarbetet och att det på sikt också kan öka måluppfyllelsen i skolan. Sedan kommer det inte att vara allt. Vi fortsätter jobba på många fronter mot kränkningar, förklarar hon.

Utbildningsinsatsen ska starta under hösten och fortsätta under 2019. Kostnaden ligger på 140 000 kronor.

– Får arbetet det genomslag som vi hoppas och tror så handlar det om mycket väl använda pengar, poängterar UIrika Jeansson.

Locker room talk har under den senaste tiden utbildat cirka 20 personer som ska förmedla organisationens budskap över hela Sverige.

– Vi har utbildat personer från Lund till Kiruna. Tanken är att vi själva ska arbeta med skolorna i Finspång, säger Shanga Aziz.