I vintras berättade vi att Sonstorps Mekaniska utanför Hällestad fått ett genombrott i infrastruktur- och brotillverkningsbranschen, när en 20 meter lång och fem meter bred gång- och cykelbro levererades till Stockholm.

Nu har företaget tillverkat en ännu större bro, 25,3 meter lång med ungefär samma bredd, som ska gå över Fyrisån, söder om Uppsala.

– Det här är en helt annan typ av gång- och cykelbro, en skjutbro. Det rör sig även i det här fallet om en mångmiljonorder, berättar Peter Abrahamsson, projektledare, Sonstorps Mekaniska.

Artikelbild

| Personalen som arbetat med bron, som ska levereras vidare till kund.

Han påpekar att det är tack vare företaget har en av norra Europas största robotliner, som satsningarna är möjliga.

– Vår robotline gör att vi är konkurrenskraftiga. Det är bara ett fåtal företag i landet som tillverkar broar. Vår robot klarar alla sorter och upp till 48 meter långa broar.

Arbetet har pågått sedan april.

– Det är viktigt att tänka på att göra allt i rätt ordning. Den andra bron var smidigare att bygga än den första. Man lär sig vilka fallgropar man ska undvika och gör det bättre för varje bro. Att få brofarbanan i rätt design är det svåraste. Det är roligt med nya utmaningar, det gör att man utvecklas, säger Patrik Olofsson, försteman i hall 5.

Artikelbild

| Jonas Liimatainen och Patrik Olofsson i samspråk vid robotlinen, som är en av norra Europas största.

Peter Abrahamsson understryker vikten av att leva upp till kraven.

– Det är mycket krav på provning, svetsning och spårbarhet. En bro ska hålla i väldigt många år. Den här ska hålla i minst 80 år och den första vi skickade iväg ska hålla i 120 år, säger han.

Artikelbild

| Sonstorps Mekaniska är i behov av ny arbetskraft i form av bearbetningspersonal, som kan arbeta vid företagets golvfräsmaskin.

Antalet anställda har i rask takt ökat från 25 till cirka 30 anställda.

– Vi har anställt två svetsare och en i bearbetningspersonalstyrkan. Vi har svårt att hitta bearbetningspersonal. De sökande har inte rätt kompetens, det krävs kunskap från början om bearbetning. När vi har våra "toppar" tar vi dessutom in inhyrd personal, konstaterar Peter Abrahamsson.

Artikelbild

| Sonstorps Mekaniska går mycket bra för tillfället och har anställt flera personer den senaste tiden.

I början av juli startar montagearbetet av bron, på plats i Uppsala. Slutbesiktningen äger rum 31 augusti.

Sonstorps Mekaniska AB grundades 1963 som ett enmansföretag. Det är ett renodlat legoföretag med inriktning på licenssvetsning av stora balkkonstruktioner, lyftverktyg samt tryckkärl.

Artikelbild

| Gång- och cykelbron ska till Uppsalatrakten.

Under åren har en unik kompetens inom svetsning, projektledning och dokumentation byggts upp tillsammans med företagets kunder.