Det är oklart om framkomligheten på vägen påverkas.

Texten kommer att uppdateras