– Jag vet faktiskt inte varför vi inte sökt pengar i det här fallet. Vi söker det mesta men inte allt, säger utbildningsrådet Stefan Carlsson (V).

Regeringen har satsat drygt 284 miljoner kronor på personalförstärkningar inom elevhälsan för 2018. Efter Skolverkets fördelning av statsbidraget får de kommunala skolorna i Östergötlands län 13,5 miljoner kronor för att förbättra elevhälsan.

– Vi ser allt fler unga som mår dåligt. Det blir ett hinder för lärandet och skolgången. En bra elevhälsa ska vara tillgänglig för eleverna, och kan hjälpa lärarna att vara en motor i arbetet för trygghet och studiero i skolan. Därför är de här pengarna viktiga, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

Pengarna ska gå till att anställa eller ge uppdrag åt skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens. Linköpings kommun får överlägset mest pengar av kommunerna i Östergötland med 8,2 miljoner kronor. Söderköpings kommun får 1,4 miljoner kronor och är tredje "bäst" på det av Östergötlands kommuner. Finspångs kommun kammar alltså noll och har inte sökt dessa pengar.

– Med ett sökningsförfarande kommer också åtaganden. Det kan vara så i det här fallet att vi känt att det inte varit värt att söka pengarna eftersom vi inte skulle klara det som åläggs oss. Klarar man inte det så blir kommunen återbetalningsskyldig och det vill vi inte, förklarar Stefan Carlsson.