NT har vid flera tillfällen redogjort för de oegentligheter som pågått inom det skuldtyngda bolaget. Enligt uppgifter har det ingått i en "härva" av kaféer runtom i Sverige och anställda har inte fått ut sina löner.

Lagom till påskhelgen stängde verksamheterna i Finspång med ett konkurshot hängande över sig. Flera konkursansökningar har lämnats in till Norrköpings tingsätt och förhandlingar har hållits. Den 27 maj gjorde bolaget en egen ansökan om konkurs. Här konstateras, mot bakgrund av Skatteverkets uppgifter, att bolaget inte på långa vägar har tillgångar som täcker skulderna och är "därför på obestånd som inte endast är tillfälligt".