– Ja, äntligen. Det kom ett politiskt beslut och budgeterades för detta redan 2016, säger Robert Davidsson, kommunikatör på kommunen.

Vid fyra infarter till Finspång har det förut funnits fyra manuella informationstavlor, med information om kommande evenemang. Nu har en av dessa, den om man kommer från Norrköping och kör in i Finspång, bytts ut mot en digital jättetavla med en dukskylt som är 24 kvadratmeter och en digital ledskärm som är drygt fem kvadratmeter. Det har också tillkommit en helt ny skärm vid "klockstapeln" i centrum som mäter tio kvadratmeter.

– De tre manuella som är kvar får vara som de är så länge. Den vid infarten kommer främst att användas till större arrangemang som kommunen arrangerar eller är medarrangör till. Skärmen i centrum kommer att innehålla information från kommunen, sedan kan det hända att det blir samma budskap på båda skärmarna ibland, förklarar Robert Davidsson.

Artikelbild

| Robert Davidsson framför den nya ledskärmen vid "klockstapeln" i centrum.

Så det blir inga externa aktörer som kommer att få ut sitt budskap på skärmarna som det varit förut vid infarten?

– Vi har inte spikat exakt hur det ska se ut. Men det kan säkert bli andra större evenemang fortsättningsvis också, som kommunen inte arrangerar.

Varför har det tagit så lång tid att köpa två skärmar och sätta upp dem?

– Det har varit en komplicerad procedur. När vi tittade på hur andra kommuner har gjort visade det sig att många hade haft problem med upphandlingarna och det har också varit mycket tekniska problem med skärmarna. Det ville vi undvika, så vi tog in en konsult som arbetade med det här. Det var verkligen bra så att det blev rätt från början. När vi gick ut med en upphandling så blev det för dyrt och vi fick göra om den. Sedan blev det vinter och då gick det inte att gräva för elen. Det har varit mycket detaljer som ska klaffa.

Skärmen som är i centrum kan användas till mycket.

– Tanken är att vi ska använda den till information om utvecklingen i centrum. Kanske blir det en digital klocka i botten också om det går.

Det går också att lägga in rörligt material på skärmarna som sköts via ett webbaserat program.

– Det är väldigt smidigt att uppdatera skärmarna med information. Vi är fortfarande i försöksstadiet. En viktig sak som man inte ska glömma är att vi kan använda skärmarna till att få ut viktig samhällsinformation, i ett eventuellt krisläge, säger Robert Davidsson.

Skärmen vid infarten är inte riktigt igång till 100 procent.

– Nej, vi har inte hunnit ställa in hårdvara och publiceringssystemet ordentligt. Nu är det semestertider och svårt att hinna med men den ska igång så fort det går. Om det blir nu i juli eller senare återstår att se.

Kostnaden för de två skärmarna landar på cirka 750 000 kronor.