– Vi kommer att informera privatpersoner och företagare inklusive lantbrukare, hur man kan tjäna pengar på vindkraft, solel och energieffektivisering, berättar Erik Gotborn, projektledare från Energikontoret Östra Götaland.

Kan du berätta om vad Energikontoret är?

- Energikontoret är ett bolag som ägs av Region Östergötland och vår uppgift är att jobba för ett framtida hållbart samhälle, med frågor runt just energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter.

Artikelbild

| Expert. Alf Gustafsson från Kolmårdsvind. är med som expert på vindkraft under Energikontorets miniturné om förnybar energi.

Första anhalten blir alltså på Hotell De Geer i Finspång på onsdag 14 februari och därefter blir det exakt samma evenemang i Norrköping den 19 februari och slutligen i Valdemarsvik den 21 februari.

Varför då denna lilla turné just nu?

- Det är ju ett hett ämne idag, med förnybar energi och olika sätt för energieffektivisering, säger Erik Gotborn. Så vi hoppas att det kommer många intresserade för att lyssna på våra experter och även få möjligheter att ställa frågor till dem, om man funderat lite i de här banorna med förnybar energi.

- Men jag kan berätta att priserna på solpaneler har minskat kraftigt under senare år, vilket gjort det möjligt för fler att kunna börja fundera och planera för en sådan investering. Faktum är att det i många fall till och med är lönsamt utan bidrag.

Vilka experter kommer att närvara?

- När det gäller vindkraftens lönsamhet och praktiska tips om den, så har vi med oss Alf Gustavsson från Kolmårdsvind.

- Och när det handlar om information om solel, kommer Arne Andersson, AA-konsult i Ljusfors, att vara med på mötena.

Kommer även kommunrepresentanter att delta?

- Ja, kommunens energi- och klimatrådgivare Per Sjöström kommer att finnas med och berätta om hur de kan hjälpa både företag och privatpersoner, när det gäller investeringar inom energiområdet.

- Dessutom blir det också möjligt att träffa och ställa frågor till leverantörer av produkter och tjänster inom energiområdet och som sagt, även till våra experter.

Vet du hur intresset varit hittills i Finspångs kommun för energiinvesteringar?

- När det gäller vindkraft, är det inte så många i Finspångs kommun, som ansökt om att sätta upp vindkraftverk. Men det finns bra förutsättningar att göra detta i framtiden, menar Erik Gotborn.

- Bland annat hamnar delar av Finspång inte inom försvarets fyramilsradie från Malmen i Linköping, där det inte är möjligt att sätta upp vindkraftverk. Stora delar av länet hamnar inom den radien, men alltså inte Finspångs norra delar.

Sören Boström