– Nu får vi utreda hur vi ska gå vidare. Den tekniska utvecklingen har gått framåt och för att få lönsamhet i ett sådant här projekt i aktuellt marknadsläge med väldigt låga elpriser så behöver vi använda oss av de högre tornen med större rotorblad, säger Stefan Widstrand, projektledare på företaget Eolus Vind AB.

Området för den tänkta etableringen med fem vindkraftverk ligger någon kilometer norr om Ljusfallshammar.

Planer som mycket troligt kan slås i spillror när Försvarsmakten säger nej till vindkraftverk av den höjden i området. Kruxet är att Malmens flottiljflygplats, utanför Linköping, är ett område av riksintresse för totalförsvarets militära del. De föreslagna vindkraftverken är belägna inom den så kallade MSA-ytan för flygplatsen.

– Det är helt enkelt det avstånd som vi går efter där det inte får finnas några höga byggnader till exempel vindkraftverk över en viss höjd. Inom just det här området innebär alla objekt med en högre totalhöjd (meter över havet plus objektets höjd över marken) än 290 meter är i konflikt med riksintresset för totalförsvarets militära del, Malmens flottiljflygplats. I praktiken handlar det om att flygplan inte ska kunna köra in i ett vindkraftverk om de kommer genom ett moln eller ska ned för landning, förklarar Camilla Bramer, delprocessledare för fysisk planering på Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm.

Avståndet mellan norra delen av Ljusfallshammar och Malmens flygflottilj kan för en lekman kännas väl tilltagen.

– MSA-områden för civila flygplatser har en radie om 55 kilometer, MSA-områden för militära flygplatser har en radie om 46 kilometer, berättar Bramer.

Det är verkligen ”kantboll” för att Eolus Vind AB hade fått godkänt för sina högre torn. Det vindkraftverk som är placerat längst från gränsen ligger cirka 1,3 kilometer från den tillåtna cirkelns gräns.

– Om man skulle välja att flytta verken skulle en ny analys ske hos oss, men jag kan inte garantera att de skulle få ”godkänt”. Det skulle exempelvis kunna föreligga en konflikt med tekniska system. Men om man skulle placera verken utanför cirkeln skulle det inte finnas någon höjdbegränsning kopplat till flygplatsens verksamhet, säger Camilla Bramer som berättar att Försvarsmakten redan 2012 informerade Eolus Vind AB om vilka höjdregler som gäller för det aktuella området.

Hur det nu blir med den tänkta vindkraftsparken återstår att se.

– Jag har inget svar på det idag, vi ska utreda vilka alternativ som ryms inom MSA-ytans begränsningar. Det är möjligt att vi får lägga ned just det här projektet, alternativt lägga det på is på grund av det tuffa marknadsläget. Skillnaden på energiutvinningen mellan de mindre tornen och de högre som vi vill använda är betydande, säger Stefan Widstrand.