– Vi blev godkända allihopa, det känns jätteroligt, säger Soaad Lababidi, när hon och ytterligare några klasskompisar möter upp på Bergska för att hämta sina betyg.

Resan för de här 16 eleverna med olika nationaliteter började i mars förra året. Utbildningen startade efter att rektorn för Vuxenutbildningen, Helena Hellström, och hennes kollegor upptäckt att många av de som studerar SFI, saknar svensk yrkesutbildning.

– Eftersom en av lärarna, Lise-Lott Öhr, är förskolelärare i grunden och det finns ett behov av utbildade barnskötare i kommunen så blev det just en barnskötarutbildning. Vi har köpt in tjänsten från Kompetensutvecklingsinstitutet, säger Helena Hellström.

Eleverna har varvat praktik med teori, där svenska språket varit i fokus.

– Nu måste vi fortsätta plugga en massa svenska. Vi kan inte slå oss till ro för att det här är slut. Jag räknar med fyra timmar om dagen, säger Aferdita Selmani.

Läraren Lise-Lott Öhr håller med. Svenskan måste underhållas.

– I höst drar vi också igång teckenspråksundervisning. Det är jättebra att kunna teckenspråk när man jobbar inom barnomsorgen eftersom det finns barn som bara kommunicerar med hjälp av det. Och jag tror att många från den här gruppen har sökt, tillägger hon.

Och snart får vi veta att samtliga 16 gjort det.

– Det är jättebra, för det kan ge möjlighet till jobb även på Mo Gård, konstaterar Helena Hellström.

Men flera i gruppen har redan fått andra jobb.

– Och jag vill plugga vidare till förskolelärare framöver, säger Soaad Lababidi.