Projekt Skansen avser ett länge outnyttjat markområde, bakom Berggården, i centrala delarna av Rejmyre.

I slutet av 2016 fick Rejmyre Byaråd beskedet att Jordbruksverket godkände Projekt Skansen och beviljade 270 225 kronor i ekonomiskt stöd.

Byarådet har anlagt en plan för boulespel, parkeringsplats, förråd, vindskydd och en grillplats. I anslutning till detta har även en belyst backe för vinteraktiviteter gjorts i ordning.

Artikelbild

| Birgitta Johansson och Siv Mohlin, från PRO Rejmyre-Hävla, spelar boule varje vecka och är nöjda med att ha fått en ny bana.

– Vi är mellan fem och tio personer från byarådet som har jobbat 500 timmar ideellt med det här. Det känns skönt att det är avklarat, säger Per Nilsson, ordförande i Rejmyre Byaråd.

Under torsdagen invigdes projektet och på plats fanns representanter från Folkungaland, Jordbruksverket, Region Östergötland samt politiker från flera kommuner i länet.

Per Nilsson höll tal, berättade om projektet och ansvarade för bandklippningen som förkunnade öppnandet av anläggningen.

– Allting började med att en fastighet som hette Skansen revs. Då funderade vi på vad vi skulle göra med området. Många unga åkte pulka otäckt nära vägen, därför kom idén till pulkabacken. Vi ville även ordna en boulebana vid platsen, säger Per Nilsson.

Artikelbild

| Det klipptes band för att förkunna öppnandet av anläggningen.

Han påpekar att det är ett samarbete mellan Berggårdens äldreboende, ortens skola och förskola, PRO Rejmyre-Hävla och Rejmyre Byaråd.

Siv Mohlin och Birgitta Johansson från PRO Rejmyre-Hävla spelade boule i samband med invigningen.

Artikelbild

| En hel del besökare fanns på plats vid invigningen i Rejmyre.

– Vi brukar spela inomhus i Folkets hus i Rejmyre. Nu kan vi vara utomhus också. Vi är åtta–tolv personer som spelar varje måndag. Roligt att vi får en ny boulebana. Förhoppningsvis kan det locka ännu fler som vill spela, säger Siv Mohlin.

– Det ger bra motion att röra på sig och vi har väldigt bra gemenskap, säger Birgitta Johansson, som är ordförande i föreningen.

Per Nilsson tror att området kommer användas mycket.

– Vi har redan sett att pulkabacken användes flitigt i vintras och det tror vi även att boulebanan kommer göra. Vi hoppas att det här ska få fler att komma till Rejmyre, konstaterar Per Nilsson.

Fotnot: I backen vid nya anläggningen fanns tidigare ett flerfamiljshus som kallades Skansen. Byggnaden revs 2016 och då tog Rejmyre Byaråd initiativ till att skapa en backe för pulkaåkning och andra vinteraktiviteter samt boulebana, parkering och förråd. Att genomföra projektet blev möjligt genom bidrag från Europeiska jordbruksfonden och stöd från Folkungaland samt en stor ideell arbetsinsats.