Kommunen ansöker om projektmedel för att starta ett kommunalt DigidelCenter vid Finspångs bibliotek. Platsen är tänkt att vara i bibliotekets planerade nya lokaler i Kristallen, men tekniken och kompetensen ska även nyttjas vid filialerna i Rejmyre och Hällestad, samt i en uppsökande verksamhet.

Syftet är att minska det digitala utanförskapet och främja demokratin och människors möjlighet till information.

– Framför allt vill vi nå målgrupper som vi inte når i dag. Målet är att fler Finspångsbor ska känna sig digitalt delaktiga, bekanta med digitala verktyg och delta i utvecklingen, utifrån sina förutsättningar, påpekar Maria Samson.

Artikelbild

| Finspångs bibliotek ska flyttas till Kristallen, där även det nya DigidelCentret är tänkt att placeras.

Besökare i alla åldrar ska ges möjlighet att testa ny teknik och tekniska hjälpmedel på Digidelcentret. Ett fysiskt rum ska skapas med studieplatser för cirka 16 deltagare, inklusive utrustning med bärbara datorer och surfplattor.

Huvudbibliotekets DigidelCenter kommer att bemannas cirka tio–tolv timmar i veckan.

– Kommunens förskolor och skolor kan boka centret för att introducera ny och spännande teknik, som 3D-skrivare, VR/AR och robotar för eleverna. Det ska också fungera som ett lokalt innovationscenter för utveckling av nya e-tjänster, säger Veronica Lachan, digitaliseringsstrateg i Finspångs kommun.

Personalen ska även ha god pedagogisk kompetens och behärska flera språk.

– Det är viktigt för integrationen. SFI-studenter och äldre personer är andra grupper, som vi ska försöka nå, påpekar Veronica Lachan.

Bibliotekets nya, planerade placering i centrum prisas.

– Det är ett jättebra läge, som ökar centrums attraktivitet. En integration mellan kommunhus och bibliotek skapar synergieffekter och utvecklar biblioteket som en bra mötesplats, betonar Maria Samson.

I slutet av 2018 får Finspångs kommun svar på ansökan för projektmedel. Om den godkänns är planen att Finspångs DigidelCenter blir en plats där cirka 800 personer per år kan ta del av aktiviteter, få individuellt stöd eller delta i gruppträffar.

Riktade kommunikationsinsatser ska göras för att få en jämn könsfördelning och anpassade insatser för att nå de som i dagsläget inte använder internet.

– Det finns över hundra nationaliteter representerade i Finspång. Vårt mål är att minst 30 nationaliteter ska finnas representerade bland våra besökare, under de tre första åren. Alla frågor kommer att loggas för att underlätta uppföljningar, konstaterar Maria Samson.