I en ny bok beskrivs både ägare och torpare som bott på ägorna och de näringar som de ägnat sig åt genom århundradena.

Det är gårdens nuvarande ägare Rolf Sievert som utifrån ett rikt historiskt källmaterial skrivit boken Tvartorp - berättelsen om en skogsgård.

Boken handlar om den bebyggelse som hört till Tvartorp i Risinge socken och om de människor som bott och levt här. Men det handlar också mycket om de verksamheter som bedrevs här - från kolning och flottning i gångna sekel till den moderna tidens jord- och skogsbruk. Därmed berättar den också en hel del om livet för många människor i norra Östergötland under de senaste århundradena.

Artikelbild

| Nuvarande ägaren till Tvartorp Rolf Sievert, som skrivit boken, är son till det svenska strålskyddets grundare Rolf Sievert, som köpte Tvartorp 1926.

Amerikabrev från Tvartorp

Rolf Sievert, som tidigare bland mycket annat varit skogschef på Holmen Skog AB, har samlat på källmaterial om gården alltsedan 50-talet.

– Det var min mor Astrid som började samla in material. År 1956 fyllde min far 60 år och hon gav honom materialet i present, berättar Rolf.

Men unikt källmaterial har också hittat sin väg till dem på märkliga sätt. En torparson som utvandrade från Tvartorp till Amerika fick berättat för sig i brev från familjen hur livet fortskred hemma på gården. De breven kom tillbaka till Tvartorp genom några ättlingar till utvandraren som en dag kom på besök.

Artikelbild

För tre år sedan bestämde sig Rolf för att skriva en bok om gården. Det började med att hembygdsföreningen i Skedevi ville att han skulle skriva om Tvartorp till deras årsskrift 2012.

– Sedan fortsatte jag av bara farten, berättar han.

Artikelbild

| Det gamla Tvartorp. En flygel finns kvar där det gamla Tvartorp låg. Huvudbyggnaden flyttades till Norrköping men förstördes i en storbrand på 1800-talet.

Gjorde flera resor till Kina

Bland de tidigare ägarna fanns på 1600-talet en Gabriel Gyllenstål, som var anfader till Greta Garbo. En av ägarna under 1700-talet hette Olof Lindahl, men gick under namnet "Sjörövarn".

– Han var en av direktörerna för Ostindiska Kompaniet på 1700-talet och gjorde tre resor till Kina, berättar Rolf.

"Sjörövarn" köpte Tvartorp år 1789 och lät bygga en huvudbyggnad som stod klar 1792. Han fyllde huset med kinesiska inredningsdetaljer från sina resor. Men vid sin död 1801 var han utfattig och på

1820-talet såldes huvudbyggnaden och flyttades till Norrköping, där den totalförstördes av en storbrand.

Konstnärligt begåvad vetenskapsman

År 1926 kom Tvartorp i familjens Sieverts ägo. Rolfs farfar, Max Sievert drev ett kabelverk i Tyskland och lockades till Sverige av Ericssons grundare, Lars Magnus Ericsson, som han var god vän med och också gjorde affärer med. Rolfs far, som också hette Rolf, sålde kabelverket och kunde då köpa Tvartorp. Han blev i stället vetenskapsman och betraktas som den svenska radiofysikens, radiobiologins och strålskyddets grundare. Det är också han som fått låna sitt namn till enheten sievert, som används när man mäter strålningens effekt, till exempel på människor.

Fadern hade också konstnärlig begåvning. Det var han som ritade exteriören till Tvartorps nya huvudbyggnad, som stod klar 1927. Han designade även en egen glasserie på Rejmyre glasbruk.

– Den blev ingen försäljningssuccé för den blev ganska dyr att ta fram. Men den finns på museet, berättar Rolf.

Ankagades för barnamord

Men boken berättar inte bara om ägarna till gården, utan också om personer som bodde i torpen som hörde till ägorna. En av dem var Tvartorps-Bengt, som levde på 1600-talet och enligt sägnen en gång mördade en västgötaknalle. Bevarade rättegångsprotokoll berättar också att han mördat det nyfödda barn han fick med sin egen dotter. Han hängde sig och den plats där han begravdes kallas än i dag för Bengts mosse.

Det tog Rolf tre år att färdigställa boken, som är både omfattande och rikt illustrerad. Till sin hjälp har han haft naturfotografen Bo Backström, som kompletterat de många arkivbilderna med nytagna bilder från Tvartorp.

Samtidigt fortsätter nytt material kring gårdens historia att hitta sin väg till honom.

– Nyligen hittade vi en bild på ett av de skepp som "Sjörövarn" gjorde en av sina Kinaresor med, berättar Rolf.